Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności LiveSportsChat.PL. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Regulamin korzystania z czatu

  1. LiveSportsChat.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z chatu Użytkownikom chatu, w przypadku złamania postanowień regulaminu.

   Wszelkie wypowiedzi powinny spełniać warunki:

   - nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
   - nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw LiveSportsChat.PL i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich.
   - nie mogą być obraźliwe, wulgarne ani posiadać charakteru pornograficznego.
   - nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii ani nawoływać lub prowokować do przemocy lub agresji.
   - nie mogą zawierać gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich.
   - nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami.
   - nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika chatu, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i usług oraz Linków prowadzących do wyżej wymienionych materiałów.
   - nie mogą zawierać próśb o pomoc finansową skierowaną do innych użytkowników forum
   - nie mogą zawierać numeru rachunku bankowego, niezależnie od woli jego posiadacza
   -spamowanie na czacie/forum jest zabronione

   Czat służy jako miejsce komunikacji, wymiany poglądów i uwag na temat obstawiania, wyników sportowych z innymi użytkownikami. #